Професионалното разрушаване на сгради е една от основните дейности на фирма „1177 СТРОЙ“ .

Все по-често се налага да се разрушават сгради и постройки за да се построят нови на тяхното място. За тяхното качествено, безопасно и бързо изпълнение е нужно да разчитате на професионалисти в областта. Ние имаме необходимия опит и техника, разполагаме със собствена механизация и квалифициран персонал за да извършим  всяка поръчка. За разрушаването на различите сгради е нужна специфична механизация и брой хора на терен. Винаги преди поемане на ангажимент се прави оглед, за да се предцени най-удачния и рентабилен начин за разрушаване и извозване. За определянето на цена по разрушаване на сгради важна роля играят отстоянието на сградата до сметище за строителни отпадъци, количството на отпадъка и методът на разрушаване на обекта.

Ние можем да извършим цялостно услугата, като едновремено със събарянето натоварваме и извозваме строителния отпадък на специалицирано сметище.

Фирмата разполага собствен автопарк с тежкотоварни автомобили (четириосни и триосни самосвали), багери, мини челни товарачи и изпълнява поетите ангажименти със собствена механизация.

Приоритет на фирмата е бързината и чистотата при изпълнение. Разполагаме със строителна механизация, която е предназначена за събаряне, квалифициран персонал и личен транспорт за извозване на строителния отпадък.

Опазването на околната среда, мерките за сигурност са основни съпътстващи фактори при изпълнение на всеки поет ангажимент.

 

Не се колебакте да отправите своето запитване и да получите цена за цялостното изпълнение.