Основна дейност на фирмата са изкопите и изкопните работи. Фирма “1177 СТРОЙ” извършва дейността си в района на град София.

         ИЗКОПИ и ИЗКОПНИ РАБОТИ

Изкопната дейност е оснавна при изграждане на нови сгради. Опитът ни в изкопната дейност, ни е доказал, че бързината и качеството на изпълнение са основни. Изкопите се извършват с подходяща техника. Фирмата разполага с техника за да извърши качествено и в срок всеки изкоп. Машините се управляват от опитни специалисти в областта. Винаги се работи с подходяща за съответния изкоп техника.

                                        ТЕХНИКА

Фирмата разполага с верижни багери, комбинирани багери, мини челни товарачи, самосвали и др. https://1177.bg/техника/Правилният подбор на земеделска техника, допълнителна спомагателна техника, камиони за извозване на земните маси до разтоварища, ни помагат да извършваме работата винаги качествено и в срок. Техниката се управлява от опитни специалисти, за да може изкопа да се извърши максимално качествено и в срок. Благодарение на това, че фирмата разполага с автопарк със самосвали, успява да контролира извозването на земни маси в срок. Земните маси се извозват до лицензирани разтоварища. Винаги се подбира разтоварище, което е най-близо до изкопа, като с това се цели по-голяма ефективност. Изборът на близко сметище спомага бързината на работата и по-ниската себестойност. Фирма “1177 СТРОЙ” притежава съответните разрешителни за извозване на строителни отпадъци, земни маси..https://sofinvest.org/

транспорт

Ние можем да извършим разрушаване на сграда, в случай, че има такава върху вашият парцел. След това да направим изкоп и да извозим земната маса. Разполагайки с техника за тези процеси, успяваме да се справим максимално ефективно. Техниката е винаги поддържана и в състояние, което може да е надеждна при всякакви метеорологични условия. Свели сме до минимум непредвидените обстоятелства, които могат да доведат до забавяне на работата.

Приоритет на фирмата е бързината и чистотата при изпълнение. Опазването на околната среда, мерките за сигурност са основни съпътстващи фактори при изпълнение на всеки поет ангажимент.

Не се колебайте да отправите своето запитване и да получите цена за цялостното изпълнение. Посетете и странницата ни във Фейсбук.  https://www.facebook.com/1177stroy/?modal=admin_todo_tour